Van Oord

Finance transformatie met OneStream XF

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationaal opererend maritieme aannemer. Ze zijn gespecialiseerd in baggeren, olie- en gasinfrastructuur en offshore wind. Van Oord is sterk geworteld in de Nederlandse strijd met water en waardeert innovatieve en duurzame oplossingen. Ze zetten jaarlijk ongeveer 2 miljard euro om en hebben om en nabij 5.000 medewerkers.

Van Oord finance transformation enabled by onestream software and agium epm.

OneStream is een echte unified EPM platform

Financiële transformatie mogelijk gemaakt door OneStream

Van Oord gaat door een finance transformatie om zich sneller aan te kunnen passen aan een veranderende omgeving. Door meer lean en agile te worden blijft het familiebedrijf  toekomstbestendig. Dit maakt het mogelijk om de strategische zakelijke partnerships van de financiële functie te versterken. Een van de werkstromen in de finance transformatie is gerelateerd aan de rapportage, waarbij Agium EPM specifieke kennis heeft gebracht voor een realistisch plan van aanpak.

‘’Working together with Van Oord, Agium EPM ensured the close and consolidation process is future proof and data models accommodate for the increasing demand for higher level of detail while supporting high data quality and full audit trail possibilities on every level.‘’

- Stephan Perrenet, Manager Concern Reporting at Van Oord

Ontdek meer over deze implementatie (Engelstalig)

Terug naar cases